Poziv za predlaganje kandidata za nagrade na području historiografije za 2020. i 2021. godinu

0
529

Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti i Društvo za hrvatsku povjesnicu, krovne udruge hrvatskih povjesničara i povjesničarki, želeći nagraditi rad istaknutih pojedinaca na području historiografije, ustanovili su sljedeće nagrade:

1. Nagrada „Ivan Lučić“ za životno djelo
– dodjeljuje se za poseban doprinos pružen razvoju historijske znanosti tijekom dugogodišnjeg znanstvenog i nastavnog rada;

2. Nagrada „Mirjana Gross“ za knjigu
– dodjeljuje se za najbolju knjigu objavljenu u prethodnoj godini (dodijelit će se nagrada za knjigu objavljenu 2020. i nagrada za knjigu objavljenu 2021.);

3. Nagrada „Vjekoslav Klaić“ za popularizaciju
– dodjeljuje se za doprinos popularizaciji povijesne znanosti preko knjiga, u medijima, novinama, televiziji, radiju i/ili internetskim portalima, za važne prezentacije povijesnih tema u muzejima i drugdje;

4. Nagrada „Ferdo Šišić“ za najbolji diplomski/magistarski rad
– dodjeljuje se studentici/studentu diplomskog studija povijesti za najbolji diplomski/magistarski rad obranjen u prethodnoj godini (dodijelit će se nagrada za diplomski rad obranjen 2020. i nagrada za diplomski rad obranjen 2021.);

5. Nagrada „Jaroslav Šidak“ inozemnom povjesničaru/povjesničarki
– dodjeljuje se povjesničarki/povjesničaru iz inozemstva za autorsku knjigu ili značajan doprinos istraživanjima i predavanjima o hrvatskoj povijesti u inozemstvu.

Prijave/prijedloge za nagrade mogu izvršiti povijesni odsjeci/odjeli, istraživački centri HAZU, javni instituti i druge ustanove, udruge, nakladnici, kao i pojedinci.
Prijava/prijedlog se podnosi u razdoblju od 10. siječnja do 15. veljače 2022. te mora sadržavati:
– podatke o predloženiku (životopis i podrobno obrazloženje)
– podatak o vrsti nagrade za koju se nekoga predlaže
– tri primjerka rada za koji se predlaže dodjela nagrade (za nagrade pod br. 2 i 4 obvezno, za ostale nagrade opcionalno; može se dostaviti i pdf rada)
– podatke o predlagatelju i potpis ovlaštene osobe predlagatelja, odnosno predlagatelja.

Prijava/prijedlog se šalje na adresu:
Odbor za dodjelu nagrada na području historiografije
(prof. dr. Damir Agičić)
Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

i mailom: dagicic@ffzg.hr i zeljko.holjevac@gmail.com