Zajednica nakladnika i knjižara

O ZNK-u

Zajednica nakladnika i knjižara (ZNK) ceh je u okviru Hrvatske gospodarske komore. Hrvatska gospodarska komora neprofitna je, nevladina, stručno-poslovna udruga svih pravnih subjekata koji se bave gospodarskom djelatnošću, a ima status pravne osobe.

ZNK HGK je inicijalno nastala iz Zagrebačke gospodarske komore te je krajem 1990-ih prerasla u nacionalnu, krovnu asocijaciju knjižarske i nakladničke industrije.

Statut HGK

Zajednica nakladnika i knjižara u sklopu HGK (u nastavku ZNK HGK) radi na konkretnim projektima sa svojim članovima, ali i na javnom zagovaranju, lobiranju kod institucija, te drugim aktivnostima u području od interesa za sektor knjige i nakladništva.

ZNK HGK se pozicionira kao sugovornik i dionik u kulturi, znanosti i gospodarstvu, te sudjeluje u svim ključnim procesima pri regulaciji legislative, i donošenju odluka o potporama sektoru; stoga mu je svrha:

 • zaštitu položaja knjige
 • potporu članovima, nakladnicima i knjižarima
 • promociju hrvatske literature
 • promoviranje hrvatskih autora u inozemstvu

Statut HGK-a
Poslovnik ZNK

Ciljevi ZNK HGK

1) Organiziranje nakladnika i knjižara, kao preduvjet za opstanak i daljnji razvoj nakladništva i knjižarstva kao kreativne industrije, kroz grupacije podijeljene po segmentima (za sada četiri: znanstvena i stručna knjiga, dječja knjiga, udžbenici, knjižari)

2) Pomoć nakladnicima i knjižarima, kroz zastupanje pred državnim institucijama, odnose s javnošću, promoviranjem hrvatskih autora, pregled produkcije, bolji položaj knjige u medijima, zagovaranje širenja kulture čitanja.

3) Lobiranje za promjene i donošenje učinkovitih javnih politika za opstanak, rast i razvoj sektora, kod svi relevantnih institucija na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj te i međudržavnoj razini.

TEME od interesa

 • Prodaja i distribucija knjiga
 • Pregled produkcije na godišnjoj razini
 • Bespovratne potpore izdavačima
 • Gospodarske potpore izdavačima
 • Politika otkupa
 • Porezna politika, poštarina, carina i internetska prodaja knjiga
 • Loš status knjige u medijima
 • Promoviranje autora – registar autora
 • Praćenje tržišta
 • Intelektualno vlasništvo
 • Politika prevođenja – strani autori i domaći autori na stranim jezicima

Sekundarni ciljevi ZNK HGK

 • osigurati zaštitu statusa knjige, bilo nekom novom regulativom, bilo suradnjom na izradi Zakona u kojima se regulira bilo koji segment vezan uz knjigu;
 • osigurati daljnji rad nakladnika i knjižara;
 • osigurati mogućnost plasmana i prodaje knjige (ustanovljavanje knjižara po održivom modelu);
 • formulirati politiku rabata na cehovskom nivou;
 • u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja, MK, i drugim vladinim institucijama,
 • raditi na osiguranju i povećanju potpora znanstvenoj knjizi;
 • raditi na vidljivosti segmenta izdavaštva i knjižarstva;
 • raditi na osvještavanju javnosti, kako stručne, tako i šire, o hrvatskoj knjiškoj produkciji;
 • razvijati odnose s medijima u svrhu bolje prezentacije informacija o knjizi u medijima;
 • na godišnjoj osnovi redovito pripremati pregled tekuće produkcije, poticati prevode na strane jezike i plasirati našu knjigu na sajmovima;
 • provesti istraživanje o čitanosti i dostupnosti literature u zemlji, s ciljem da se informacije
 • iskoriste za bolju promociju iste, u stručnoj i široj javnosti;
 • osmisliti prijedlog za promjenu porezne politike koja regulira porez na donacije knjiga i publikacija, te omogućuje rješavanje starih naklada;
 • surađivati međusektorski i međuinstitucionalno sa svim ključnim dionicima na poboljšanju stanja knjiškog sektora;
 • poticati i suorganizirati projekte i akcije kojima se doprinosi ostvarenju glavnog cilja,
 • surađujući s drugim udrugama, institucijama te državnim agencijama;
 • redovito raditi na istraživanju čitanosti i kupnji knjiga, pratiti produkciju, osigurati kvalitetan monitoring, kao bazu za odlučivanje i izradu planova i strategija

Članovi Vijeća Zajednice nakladnika i knjižara

Slavko Kozina, Naša djeca, predsjednik
E: slavko.kozina@nasa-djeca.hr

Zvonimir Čimić, Znanje d.o.o., zamjenik predsjednika
Nikica Micevski, Fokus komunikacije d.o.o., član Vijeća
Matilda Bulić, Školska knjiga d.d., član Vijeća
Anita Šikić, Hrvatska sveučilišna naklada, član Vijeća
Ivana Ljevak Lebeda, Naklada Ljevak d.o.o., član Vijeća
Mišo Nejašmić, Superknjižara d.o.o., član Vijeća
Bojan Vidmar, Mozaik knjiga d.o.o., član Vijeća
Miro Radalj, Verbum d.o.o., član Vijeća
Seid Serdarević, Fraktura d.o.o., član Vijeća
Marko Punčikar Opitz, Profil Klett d.o.o., član Vijeća
Marina Kralj Vidačak, Planetopija d.o.o., član Vijeća

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Odjel za obrazovanje
Samostalna služba za obrazovanje, kvalitetu i informacijsku sigurnost Zajednica nakladnika i knjižara
Rooseveltov trg 2, 10 000 Zagreb
Tel: 01 456 1682
Fax: 01 456 1520
W: http://www.hgk.hr

Kontakt: Antonijela Bonačić

E: abonacic@hgk.hr