Poziv na iskaz mišljenja – novi model potpore izdavanju knjiga

0
544

U okviru Poziva za financiranje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske svake se godine otvara mogućnost dodjele namjenskih sredstava za potporu izdavanju knjiga. Kako bi se kroz ovaj oblik potpore što učinkovitije pomoglo književno-nakladničku djelatnost u Hrvatskoj, ali i ostalo u okvirima državne potpore za koju vrijedi odobrenje Europske komisije, Ministarstvo kulture predlaže novi model dodjele namjenskih proračunskih sredstava za potporu izdavanju knjiga.

Kroz novi model nastojalo bi se projektno podržati cjelogodišnji rad pojedinog nakladnika, uzimajući u obzir i kvalitetu dosadašnje produkcije te udio proračunskog sufinanciranja objavljenih knjiga. Novi model predviđa i veću slobodu nakladnika/korisnika u određivanju vlastitih prioriteta i dinamike izvršavanja obaveza, a poseban se naglasak stavlja na plan distribucije, promidžbe i prodaje sufinanciranih i objavljenih knjiga.

Novi model potpore izdavanju knjiga opisan je Uputama za prijavitelje i pripadajućim obrascima, a radi njegove što veće uspješnosti i funkcionalnosti ovim putem pozivamo sve potencijalne prijavitelje na dostavu mišljenja i prijedloga za unaprjeđenje navedenog modela.

Sva mišljenja i prijedloge molimo dostaviti na e-mail potpora.knjizi@min-kulture.hr najkasnije do 3. lipnja 2018. godine.

• Upute za prijavitelje za potporu za izdavanje knjiga u 2019.
• Obrasci potpora (1. Obrazac proračuna za objavljivanje knjiga, 2. Prijavljeni naslovi za konverziju u e-pub format, 3. Obrazac za izradu izvješća o korištenju sredstava za potporu izdavanju knjiga)