Potpora za Cirkulaciju europskih književnih dijela 2021

0
676

Potpora za Cirkulaciju europskih književnih dijela podržati će projekte koji se bave prevođenjem, objavljivanjem, distribucijom i promocijom književnih djela.

Ciljevi Poziva za potporu cirkulacije europskih književnih dijela su:

  • jačanje transnacionalne cirkulacije i raznolikosti europskih književnih djela, posebno poticanjem prijevoda s manje korištenih jezika na engleski, njemački, francuski, španjolski (kastiljski) i talijanski;
  • razvoj nove publike za europska književna djela u EU i šire;
  • jačanje konkurentnosti knjižnog sektora poticanjem suradnje unutar knjižnog sektora.

Pored aktivnosti prevođenja, promocije i distribucije („strategija uvoza“), projektni prijedlozi mogu obuhvaćati i aktivnosti „izvoza“ između poduzeća kako bi se potaknula prodaja autorskih prava na prijevod u Europi i šire.

Ovim Pozivom nastojat će se podržati oko 40 projekata, koje provodi jedan entitet ili grupa organizacija/partnerski konzorcij. Svaki se projekt mora temeljiti na zdravoj uredničkoj i promocijskoj strategiji koja obuhvaća paket od najmanje 5 prihvatljivih naslova prevedenih s prihvatljivih jezika i na njih, te mora sadržavati i sljedeće elemente:

  • projektni prijedlog doprinosi raznolikosti literature u ciljnoj zemlji (ili zemljama), uključujući djela iz zemalja koja su nedovoljno zastupljena, a posebno djela napisana na manje korištenim jezicima;
  • strategija distribucije osigurava širok i lak pristup djelima za širu javnost;
  • strategija promocije doprinosi povećanju i širenju publike za europska književna djela beletristike;
  • projektni prijedlog potiče suradnju između autora, prevoditelja, izdavača, distributera, prodavača knjiga, knjižnica, festivala i književnih događaja;
  • projektni prijedlog doprinosi podizanju profila prevoditelja i poštuje načelo pravične naknade;
  • projektni prijedlog doprinosi međusektorskim prioritetima (uključivanje, rodna ravnopravnost i smanjenje utjecaja na okoliš).

Više informacija o prihvatljivim prijaviteljima, sredstvima, pihvatljivim jezicima za književno prevođenje i kriterijima prilikom ocjenjhivanja možete pronaći na poveznici u nastavku

http://deskkultura.hr/hr/natjecaji/natjecaji/potpora-za-cirkulaciju-europskih-knjizevnih-dijela-2021