Poduzetništvo u kulturi za područje nakladništva i knjižarstva u 2017. godini (pregled sa stanjem 26.7.2017.)

0
531

Odobreni programi Poduzetništva u kulturi za područje nakladništva i knjižarstva u 2017. godini

Izvor: min-kulture.hr
Link: http://www.min-kulture.hr/userdocsimages/MINISTARSTVO%20KULTURE/puknik%20odobreno%202017.pdf