Hrvatska gospodarska komora je neprofitna, nevladina, stručno poslovna udruga svih pravnih subjekata koji se bave gospodarskom djelatnošću. Kao samostalna stručno-poslovna organizacija promiče, zastupa i usklađuje zajedničke interese svojih članica pred državnim i drugim organima u zemlji i inozemstvu. Hrvatska gospodarska komora ima svojstvo pravne osobe.

Osnovne zadaće Hrvatske gospodarske komore, prema Zakonu i Statutu (Narodne novine 11/94 – pročišćeni tekst, 108/95 i 19/96.) su:

 • zastupanje, usklađivanje i zaštita zajedničkih interesa članica pred državnim tijelima;
 • sudjelovanje u oblikovanju gospodarskog sustava i mjera ekonomske politike;
 • sudjelovanje u procesu restrukturiranja gospodarstva;
 • razvijanje poduzetničke inicijative;
 • promocija hrvatskoga gospodarstva u inozemstvu i uspostavljanje veza poslovnog svijeta i Hrvatske;
 • poticanje istraživanja i inovacija postupaka, proizvoda i usluga;
 • poslovno obrazovanje;
 • uspostavljanje zajedničkoga informacijskog sustava;
 • izvršavanje povjerenih joj javnih ovlasti i dr.

 Statut HGK

Zajednica nakladnika i knjižara u sklopu HGK (u nastavku ZNK HGK) radi na konkretnim projektima sa svojim članovima, ali i na javnom zagovaranju, lobiranju kod institucija, te drugim aktivnostima u području od interesa za sektor knjige i nakladništva.

ZNK HGK se pozicionira kao sugovornik i dionik u kulturi, znanosti i gospodarstvu, te sudjeluje u svim ključnim procesima pri regulaciji legislative, i donošenju odluka o potporama sektoru; stoga mu je svrha:

 • zaštitu položaja knjige
 • potporu članovima, nakladnicima i knjižarima
 • promociju hrvatske literature
 • promoviranje hrvatskih autora u inozemstvu

Ciljevi ZNK HGK

1) Organiziranje nakladnika i knjižara, kao preduvjet za opstanak i daljnji razvoj nakladništva i knjižarstva kao kreativne industrije, kroz grupacije podijeljene po segmentima (za sada četiri: znanstvena i stručna knjiga, dječja knjiga, udžbenici, knjižari)

2)  Pomoć nakladnicima i knjižarima, kroz zastupanje pred državnim institucijama, odnose s javnošću, promoviranjem hrvatskih autora, pregled produkcije, bolji položaj knjige u medijima, zagovaranje širenja kulture čitanja.

3) Lobiranje za promjene i donošenje učinkovitih javnih politika za opstanak, rast i razvoj sektora, kod svi relevantnih institucija na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj te i međudržavnoj razini.

Potciljevi ZNK HGK

 • osigurati zaštitu statusa knjige, bilo nekom novom regulativom, bilo suradnjom na izradi Zakona u kojima se regulira bilo koji segment vezan uz knjigu;
 • osigurati daljnji rad nakladnika i knjižara;
 • osigurati mogućnost plasmana i prodaje knjige (ustanovljavanje knjižara po održivom modelu);
 • formulirati politiku rabata na cehovskom nivou;
 • u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja, MK, i drugim vladinim institucijama,
 • raditi na osiguranju i povećanju potpora znanstvenoj knjizi;• raditi na vidljivosti segmenta izdavaštva i knjižarstva;
 • raditi na osvještavanju javnosti, kako stručne, tako i šire, o hrvatskoj knjiškoj produkciji;
 • razvijati odnose s medijima u svrhu bolje prezentacije informacija o knjizi u medijima;
 • na godišnjoj osnovi redovito pripremati pregled tekuće produkcije, poticati prevode na strane jezike i plasirati našu knjigu na sajmovima;
 • provesti istraživanje o čitanosti i dostupnosti literature u zemlji, s ciljem da se informacije
 • iskoriste za bolju promociju iste, u stručnoj i široj javnosti;
 • osmisliti prijedlog za promjenu porezne politike koja regulira porez na donacije knjiga i publikacija, te omogućuje rješavanje starih naklada;
 • surađivati međusektorski i međuinstitucionalno sa svim ključnim dionicima na poboljšanju stanja knjiškog sektora;
 • poticati i suorganizirati projekte i akcije kojima se doprinosi ostvarenju glavnog cilja,
 • surađujući s drugim udrugama, institucijama te državnim agencijama;
 • redovito raditi na istraživanju čitanosti i kupnji knjiga, pratiti produkciju, osigurati kvalitetan monitoring, kao bazu za odlučivanje i izradu planova i strategija

TEME od interesa:

 • Prodaja i distribucija knjiga
 • Pregled produkcije na godišnjoj razini
 • Bespovratne potpore izdavačima
 • Gospodarske potpore izdavačima
 • Politika otkupa
 • Porezna politika, poštarina, carina i internetska prodaja knjiga
 • Loš status knjige u medijima
 • Promoviranje autora – registar autora
 • Praćenje tržišta
 • Intelektualno vlasništvo
 • Politika prevođenja – strani autori i domaći autori na stranim jezicima

Poslovnik