Poduzetnicima u području kulturnih i kreativnih industrija 300 milijuna kuna kredita

0
626

Poduzetnici u području kulturnih i kreativnih industrija od ponedjeljka, 27. srpnja 2020. godine mogu podnijeti zahtjev poslovnim bankama za odobrenje kredita uz korištenje državnih jamstava osiguranih Programom jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija.

Više o temi na linku u nastavku https://hamagbicro.hr/poduzetnicima-u-podrucju-kulturnih-i-kreativnih-industrija-300-milijuna-kuna-kredita/

Uvjeti definirani programom na linku https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-jamstva/msp/nacionalna-jamstva/jamstva-za-kredite-u-podrucju-kulture-i-kreativnih-industrija/

ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE AKTIVNE U
PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA MOŽETE PRONAĆI NA LINKU https://hamagbicro.hr/wp-content/uploads/2020/07/Odluka-o-usvajanju-Programa-jamstava-za-kredite-za-poduzetnike-aktivne-u-podru%C4%8Dju-kulture-i-kreativnih-industrija.pdf