Odobreni programi – Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama u 2021. godini (pregled sa stanjem 1. listopada 2021.)

0
707

Ministarstvo kulture je objavilo odobrene programe za Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama u 2021. godini.

Pregled odobrenih programa po predlagatelju možete vidjeti OVDJE.