Ministarstvo kulture i medija RH objavilo je Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2021. godini.

Otkupljivat će se knjige na hrvatskom jeziku objavljene od listopada 2020. i tijekom 2021. godine samo onih nakladnika koji se pridržavaju Sporazuma o jedinstvenoj cijeni knjige (dostupan na https://min-kulture.gov.hr/propisi-543/543) i koji su dostavili obvezne primjerke prijavljenog izdanja Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

Prijava se podnosi putem online Prijavnice za otkup knjiga koja je dostupna na stranicama Ministarstva: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica

Ponude za otkup knjiga mogu se podnositi od dana objave do 8. studenoga 2021. godine.

 Upute za prijavitelje možete pronaći na poveznici u nastavku

https://min-kulture.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/1%20Javni%20pozivi/2021/Javni%20poziv%20-%20otkup%20knjiga/Upute%20za%20prijavitelje_Javni%20poziv%20za%20otkup%20knjiga%20za%20narodne%20knji%C5%BEnice.pdf

Podijeli objavu